Đề thi thử THPT 2020 lần 1 môn Sinh học trường chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

Theo lộ trình ôn tập hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học, vừa qua, trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề thi thử THPT 2020 lần 1 môn Sinh học trường chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau.

Trích dẫn đề thi thử THPT 2020 lần 1 môn Sinh học trường chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau:
+ Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật?
I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.
II. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.
III. Ở tâm thất của cá và bò sát đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.
IV. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.
+ Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở loài này, kiểu hình mắt nâu được quy định bởi 4 loại kiểu gen.
II. F1 của phép lai 1 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 :1.
III. Ở loài này, cho cá thể đực mắt đỏ giao phối với cá thể cái mắt vàng, có tối đa 2 phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1.
IV. Cho cá thể cái mắt nâu ở P của phép lai 1 giao phối với cá thể đực mắt vàng ở P của phép lai 2, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1.
+ Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình quang hợp của thực vật?
I. Pha sáng chuyển quang năng thành hóa năng trong ATP và NADPH.
II. O2 tạo ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ CO2.
III. Chu trình Canvin chỉ xảy ra trong pha tối của thực vật C3.
IV. AlPG từ chu trình Canvin chuyển hóa thành cacbohiđrat, prôtêin, lipit.

[ads]


Tải tài liệu