Đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Địa lý trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Nhằm đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: (1) – kiểm tra chất lượng môn Địa lý 12 giai đoạn giữa học kỳ 1 và (2) – kiểm tra toàn diện kiến thức Địa lý trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý, trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Trung học Phổ thông Quốc gia môn Địa lý lần 1 năm học 2019 – 2020.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Địa lý trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, để có thể hoàn thành tốt bài thi này, bạn đọc cần nắm chắc các kiến thức Địa lý 12 vừa được học, cũng như ôn tập lại các kiến thức Địa lý 11 trọng tâm.

Trích dẫn đề KSCL THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Địa lý trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc:
+ Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc nước ta là
A. hoạt động của gió mùa Tây Nam và gió tây nam từ vịnh tây Bengan.
B. hoạt động của gió tây nam từ vịnh Tây Bengan và dải hội tụ nhiệt.
C. hoạt động của gió mùa Tây Nam và của dải hội tụ nhiệt đới.
D. hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và Tín phong bán cầu Bắc.
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với nông nghiệp nước ta?
A. Trâu được nuôi nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
B. Chè được trồng nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
C. Cà phê được trồng nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
D. Dừa được trồng nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
+ Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 – 2015. (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016 – NXB Thống kê năm 2017). Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 – 2015.
B. Quy mô, cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 – 2015.
C. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 – 2015.
D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 – 2015.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan