Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lịch sử cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lịch sử cụm liên trường THPT tỉnh Quảng Nam.

Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? A. Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn Chủ nghĩa xã hội trên thế giới. B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. C. Hòa bình, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác với các nước trên thế giới. D. Triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. Câu 2: Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam là A. Phát xít Nhật. B. Thực dân Pháp. C. Thực dân Pháp và tay sai. D. Thực dân Pháp- phát xít Nhật.
Câu 3: Mục tiêu tấn công đầu tiên của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là A. Đà Nẵng. B. Gia Định. C. Hà Nội. D. Thuận An. Câu 4: Mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc đấu tranh của nhân dân A. Hi Lạp. B. Ấn Độ. C. Nam Phi. D. Ai Cập. Câu 5: Năm 1929, trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có sự phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào? A. Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng. B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng. C. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng. D. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 6: Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là A. Liên Xô chế tạo thành công động cơ phản lực (1949). B. Liên Xô phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất (1961). C. Liên Xô xây dựng trạm vệ tinh ngoài Trái Đất (1972). D. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957). Câu 7: Để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã A. Phát động phong trào “nhường cơm sẻ áo”, “ngày đồng tâm”. B. Thành lập các đoàn quân “Nam tiến”. C. Thành lập “Nha bình dân học vụ”. D. Tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội trên cả nước.
Câu 8: Ba “con rồng” kinh tế châu Á thuộc Đông Bắc Á là A. Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan. C. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. D. Hàn Quốc, Trun Quốc, Nhật Bản. Câu 9: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ? A. Hội nghị Xan Phranxixcô (1946). B. Hội nghị Ianta (1945). C. Hội nghị Pari (1973). D. Hội nghị Pốtxđam (1946). Câu 10: Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập tổ chức yêu nước nào sau đây? A. Đảng Tân Việt. B. Việt Nam Quang phục hội. C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Đảng Thanh Niên.

[ads]