Đề thi thử TN THPT 2021 môn Lịch sử trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử TN THPT 2021 môn Lịch sử trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi.

+ Thời kì đầu sau khi giành độc lập nhóm năm nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược phát triển kinh tế nào sau đây?
+ Đảng và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đã sử dụng sách lược nào sau đây để đối phó với kẻ thù khi chúng kí Hiệp ước Hoa -Pháp (2/1946)?
+ Phong trào “chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa” trong năm 1919 ở Việt Nam do lực lượng nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo?

[ads]


Tải tài liệu