Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học trường THPT Kim Liên – Nghệ An

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án mã đề 201 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học trường THPT Kim Liên – Nghệ An.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học trường THPT Kim Liên – Nghệ An:
+ Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì:
A. các đột biến gen thường ở trạng thái lặn.
B. tần số xuất hiện lớn.
C. so với đột biến NST chúng phổ biến hơn, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sinh sản của cơ thể.
D. là những đột biến lớn, dễ tạo ra các loài mới.
+ Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
A. 3 cây thân thấp: 1 cây thân cao. B. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp.
C. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp. D. 2 cây thân cao: 1 cây thân thấp.
+ Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương.
B. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn.
C. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.
D. Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan