Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học liên trường THPT – Nghệ An

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học liên trường THPT – Nghệ An.

+ Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,4 Aa : 0,6 aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là.
+ Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô hàng năm là ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể.
+ Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so vớialen a quy định bệnh máu khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, con trai của cặp bố mẹ nào sau đây luôn bị bệnh máu khó đông?

[ads]


Tải tài liệu