Đề thi thử Sinh học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An

Trước thời điểm học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch năm 2020, một số trường THPT tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã liên kết, cùng nhau tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất dành cho học sinh khối 12.

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề thi thử Sinh học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An, nhằm giúp các bạn tham khảo, thử sức để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh học năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề thi thử Sinh học THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An:
+ Một quần thể thực vật tự thụ phấn không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác thì thành phần kiểu gen qua các thế hệ sẽ thay đổi theo hướng:
A. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp trội và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn. B. tăng dần tần số kiểu gen dị hợp và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp.
C. tăng dẫn tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp. D. giảm dẫn tần số kiểu gen đồng hợp trội và tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.
+ Khi nói về nhiễm sắc thể thường, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong tế bào sinh dưỡng, gen trên NST thường tồn tại thành từng chiếc. B. Trong tế bào, NST thường chỉ có một cặp.
C. NST thường chỉ chứa gen quy định tính trạng thường. D. NST thường chứa gen quy định giới tính và các gen quy định tính trạng thường.
+ Ở thực vật, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen Aa; Bb; Dd nằm trên 3 cặp NST thường quy định và cứ 1 alen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Cây thấp nhất có chiều cao 100cm. Cho lai cây cao nhất với cây thấp nhất thu được FR1R, cho FR1R tự thụ phấn thu được FR2R. Theo lí thuyết, trong số cây cao 140cm ở FR2R thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan