Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch sử sở GD&ĐT Cà Mau

Dựa trên ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã biên soạn và tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch sử sở GD&ĐT Cà Mau.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch sử sở GD&ĐT Cà Mau:
+ Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế (1945 – 1950), nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là?
A. xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
B. mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước Đông Nam Á.
C. phá thế bao vây, cấm vận của Mĩ và các nước châu Âu.
D. hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp ở vùng nông thôn.
+ Ngày 25 – 4 – 1976, ở Việt Nam diễn ra sự kiện chính trị nào dưới đây?
A. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất.
B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.
C. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
D. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn.
+ Mối quan hệ giữa các thành viên của Liên hợp quốc được xây dựng dựa trên cơ sở nào?
A. Tôn trọng tự do tôn giáo và độc lập chính trị của các nước.
B. Tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
C. Tôn trọng quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc.
D. Tôn trọng nền độc lập dân tộc và chính trị của mọi thành viên.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan