Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào các ngày 13 và 14 tháng 06 năm 2020 và nhận được sự quan tâm từ đông đảo học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh:
+ Cuộc bầu cử Quốc hội khóa I và Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam năm 1946 có tác dụng như thế nào đối với việc củng cố chính quyền nhân dân sau Cách mạng tháng Tám thành công?
A. Làm cho bộ máy nhà nước từng bước được kiện toàn.
B. Đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. Làm cho các cơ quan tư pháp ở địa phương được hoàn thiện.
D. Nâng cao uy tín quốc tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
+ Bài học kinh nghiệm nào của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) được Đảng Lao động Việt Nam vận dụng thành công trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)?
A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, giữa tiến công và nổi dậy.
B. Kết hợp giữa đánh nhanh thắng nhanh với đánh chắc tiến chắc.
C. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới, mở mặt trận ngoại giao ngay từ đầu.
D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
+ Nguyên nhân cơ bản khiến cho ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945), Đảng và Chính phủ quyết định tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc là:
A. do quân Trung Hoa Dân quốc giúp ta chống Pháp.
B. vì Pháp đang cấu kết với quân Trung Hoa Dân quốc.
C. do quân Trung Hoa Dân quốc còn rất mạnh.
D. để tránh cùng một lúc phải đối đầu với nhiều kẻ thù.

[ads]