Đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung mã đề 121 và bảng đáp án chi tiết đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 – 2020 môn Lịch sử trường THPT Yên Phong 1, tỉnh Bắc Ninh.

Trích dẫn đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Lịch sử trường THPT Yên Phong 1 – Bắc Ninh:
+ Ý nào sau đây không đúng về vai trò, ý nghĩa của phong trào công nhân Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX?
A. Dưới tác động của phong trào công nhân, phong trào yêu nước nghiêng dần theo khuynh hướng vô sản.
B. Phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước.
C. Phong trào công nhân là cơ sở xã hội để tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin.
D. Phong trào công nhân phát triển chứng tỏ điều kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã chín muồi.
+ Trong những năm 1947-1991, sự kiện nào tạo ra một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh ở châu Âu?
A. Định ước Henxinki được ký kết giữa Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu.
B. Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
C. Liên Xô và Mỹ ký Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược.
D. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
+ Thỏa thuận về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực đóng quân của các nước tại Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) tác động như thế nào đến Việt Nam?
A. Tăng cường mối liên hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
B. Tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân Việt Nam đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
C. Tạo điều kiện cho các thế lực đế quốc quay trở lại xâm lược nước ta.
D. Pháp trở lại Việt Nam dưới danh nghĩa quân Đồng minh.

[ads]


Tải tài liệu