Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phép quay – Trần Tuấn Huy

Tài liệu gồm 11 trang do thầy Trần Tuấn Huy biên soạn, tài liệu tóm tắt lý thuyết về phép quay trong SGK và tuyển chọn 90 bài toán trắc nghiệm có đáp án chủ đề phép quay., các bài tập trắc nghiệm gồm đầy đủ các dạng bài về lý thuyết và các dạng bài tính toán.

Trích dẫn tài liệu lý thuyết và bài tập trắc nghiệm phép quay – Trần Tuấn Huy:
+ Cho hình vuông ABCD tâm O, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Phép dời hình nào sau đây biến tam giác AMO thành CPO?
A. Phép tịnh tiến theo vec-tơ MO.
B. Phép quay tâm O góc quay 90 độ.
C. Phép tịnh tiến theo vec-tơ AO.
D. Phép quay tâm O góc quay 180 độ.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 3x – 4y + 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép quay tâm O góc quay 90 độ.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d: 4x + 3y + 5 = 0 và d’: x + 7y – 4 = 0. Nếu có phép quay biến đường thẳng này thành đường thẳng kia thì số đo của góc quay φ (với 0 ≤ φ ≤ 180) là?
Tải tài liệu