Bài tập biểu diễn hình học của số phức ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 09 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề biểu diễn hình học của số phức, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán biểu diễn hình học của số phức được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Điểm biểu diễn số phức: Số phức z = a + bi (a, b ∈ R) được biểu diễn bởi điểm M(a; b) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán xác định điểm biểu diễn của một số phức.
2. Hướng giải:
Đưa số phức z về dạng z = a + bi (a, b ∈ R).
Số phức z = a + bi (a, b ∈ R) được biểu diễn bởi điểm M(a; b) trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
+ Bước 1: Tính z = (1 + 2i)2 đưa về dạng z = a + bi (a, b ∈ R).
+ Bước 2: Tìm điểm biểu diễn của số phức z.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]