Tài liệu khối đa diện và thể tích khối đa diện

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu PDF (.pdf) và WORD (.doc / .docx) chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện (Toán 12).

Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy là vuông; mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD bằng 3 7 7 a. Tính thể tích V của khối chóp S ABCD.
Cho tứ diện S ABC M và N là các điểm thuộc các cạnh SA và SB sao cho MA SM 2 SN NB α là mặt phẳng qua MN và song song với SC. Kí hiệu 1 H và 2 H là các khối đa diện có được khi chia khối tứ diện S ABC bởi mặt phẳng α, trong đó 1 H chứa điểm S 2 H chứa điểm A V1 và V2 lần lượt là thể tích của 1 H và 2 H. Tính tỉ số 1 2 V V.
Cho hình chóp S ABC có chân đường cao nằm trong tam giác ABC; các mặt phẳng SAB SAC và SBC cùng tạo với mặt phẳng ABC các góc bằng nhau. Biết AB = 25, BC = 17, AC = 26; đường thẳng SB tạo với mặt đáy một góc bằng 45°. Tính thể tích V của khối chóp S ABC.

[ads]