Bài tập tiệm cận của đồ thị hàm số ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 10 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề tiệm cận của đồ thị hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán tiệm cận của đồ thị hàm số được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Đường tiệm cận đứng.
Định nghĩa 1. Đường thẳng x = x0 được gọi là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn.
2. Đường tiệm cận ngang.
Định nghĩa 2. Đường thẳng y = y0 được gọi là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn.
Xét hàm số y = f(x) = P(x)/Q(x) là hàm số phân thức hữu tỷ.
– Nếu Q(x) = 0 có nghiệm là x0, và x0 không là nghiệm của P(x) = 0 thì đồ thị có tiệm cận đứng là x = x0.
– Nếu bậc P(x) ≤ bậc Q(x) thì đồ thị có tiệm cận ngang.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng tìm tiệm cận của đồ thị hàm số.
2. Hướng giải:
Bước 1. Dựa trên giả thiết tính giới hạn của hàm số tại vô cực để tìm tiệm cận ngang.
Bước 2. Tính giới hạn dần ra vô cực của hàm số để tìm tiệm cận đứng.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]