Câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân và ứng dụng

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân và ứng dụng (Toán 12) có đáp án và lời giải chi tiết.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Nếu F x là một nguyên hàm của hàm số f x thì mọi nguyên hàm của f x đều có dạng Fx C (C là hằng số). B. d log u x x ux C u x. C. Fx x 1 tan là một nguyên hàm của hàm số 2 fx x 1 tan. D. Fx x 5 cos là một nguyên hàm của hàm số fx x sin.
Khẳng định nào sau đây đúng? A. Nếu w t là tốc độ tăng trưởng cân nặng/năm của một đứa trẻ thì 10 5 wt t d là sự cân nặng của đứa trẻ giữa 5 và 10 tuổi. B. Nếu dầu rò rỉ từ một cái thùng với tốc độ r t tính bằng galông/phút tại thời gian t thì 120 0 rt t d biểu thị lượng galông dầu rò rỉ trong 2 giờ đầu tiên. C. Nếu r t là tốc độ tiêu thụ dầu của thế giới, trong đó t được bằng năm bắt đầu tại t 0 vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 và r t được tính bằng thùng/năm 17 0 rt t d biểu thị số lượng thùng dầu tiêu thụ từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 1 tháng 1 năm 2017. D. Cả A, B, C đều đúng.
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y x và x y 2 0 bằng với diện tích hình nào sau đây: A. Diện tích hình vuông có cạnh bằng 2. B. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng lần lượt 5 và 3. C. Diện tích hình tròn có bán kính bằng 3. D. Diện tích toàn phần khối tứ diện đều có cạnh bằng 4 2 3 3.

[ads]