Bài tập sử dụng tính chất của tích phân ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 14 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề sử dụng tính chất của tích phân, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán sử dụng tính chất của tích phân được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Tính chất của tích phân xác định.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán sử dụng tính chất để tính tích phân xác định của hàm số.
2. Hướng giải: Dựa trên giả thiết. Ta có.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]