Bài tập ứng dụng tích phân ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 14 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề ứng dụng tích phân, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán ứng dụng tích phân được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1 Hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = f(x) và trục hoành.
2 Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong.
3 Thể tích vật thể.
4 Thể tích khối tròn xoay.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Viết công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong.
2. Hướng giải: Viết công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 hàm số. Từ đó, ta có thể giải bài toán cụ thể như sau: Dựa vào hình vẽ ta có diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình bên.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]