Đề HSG Lịch sử 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề HSG Lịch sử 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

+ Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, vấn đề hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam trở nên cấp thiết do.
+ Điểm nổi bật về đấu tranh vũ trang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) là?
+ Các chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của nhân dân Việt Nam không có điểm tương đồng nào?

[ads]