Đề khảo sát GDCD 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 nội dung đề thi và đáp án mã đề 101 đề khảo sát GDCD 11 lần thứ hai năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, nhằm giúp các em có đề thi tham khảo, để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng môn GDCD lớp 11 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát GDCD 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Khuyến cáo của cơ quan chức năng khi diện tích trồng hồ tiêu trong phạm vi cả nước tăng quá nhanh
dẫn đến cung vượt cầu. Trước tình hình đó anh M vẫn phá bỏ 2 ha cà phê để trồng hồ tiêu, anh K giữ nguyên diện tích trồng hồ tiêu của gia đình và tìm cách tăng năng xuất, chất lượng hồ tiêu. Còn anh H và S vội phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu chuyển sang trồng chanh dây. Trong trường hợp này, ai đã vận dụng sai chức năng của thị trường?
+ Để quá độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta cần phải
A. xóa bỏ ngay những yếu tố của xã hội cũ. B. để mặc cho những yếu tố của xã hội cũ tự điều chỉnh.
C. từng bước cải tạo những yếu tố của xã hội cũ. D. giữ nguyên những yếu tố của xã hội cũ.
+ Nhà máy gạch VA đã đầu tư một dây chuyền sản xuất gạch hiện đại mới, làm cho năng xuất lao động của nhà máy tăng từ 5 triệu viên trên ngày đêm lên 10 triệu viên trên ngày đêm. Theo em việc tăng năng xuất của nhà máy như vậy sẽ làm cho:
A. lượng giá trị của hàng hóa tăng lên gấp đôi và lợi nhuận tăng lên gấp đôi.
B. lượng giá trị của hàng hóa giảm xuống và lợi nhuận tăng lên gấp đôi.
C. lượng giá trị của hàng hóa giảm xuống một nửa và lợi nhuận tăng lên gấp đôi.
D. lượng giá trị của hàng hóa không đổi mà lợi nhuận tăng gấp đôi.

[ads]


Tải tài liệu