Đề khảo sát GDCD 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát GDCD 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc; kỳ thi nhằm kiểm tra kiến thức GDCD 11 giai đoạn giữa học kì 2 năm học 2020 – 2021.

+ Thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại thường gắn với ” hiện đại hóa “, gắn với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại thuộc nội dung của?
+ Khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định là nội dung của khái niệm.
+ Để sản xuất có lãi và giành được ưu thế trong cạnh tranh người sản xuất phải tìm mọi cách giảm giá trị
cá biệt của hàng hóa là nội dung của?

[ads]


Tải tài liệu