Đề khảo sát GDCD 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề khảo sát GDCD 11 lần 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn GDCD của học sinh khối 11 trong giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

Đề khảo sát GDCD 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 807, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan với 40 câu GDCD 11, học sinh làm bài khảo sát GDCD 11 trong khoảng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát GDCD 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Hoa tươi trước và sau tết giá cả thường cao hơn nên chị P để lại phần diện tích hoa đang trổ bông đến sau tết cung cấp ra thị trường đáp ứng nhu cầu người mua. Việc điều chỉnh cung cấp hàng hóa của chị P thể hiện nội dung nào dưới đây của mối quan hệ cung – cầu?
A. Giá cả ảnh hưởng đến cung – cầu. B. Thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.
C. Cung – cầu tác động lẫn nhau. D. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả.
+ Ngày H đỗ vào Đại học là ngày mà mẹ H vui và hạnh phúc nhất. H tự hứa sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để không phụ công lao của mẹ. Thành tích học tập của H và niềm vui của mẹ thể hiện phạm trù đạo đức nào dưới đây?
+ Nội dung nào dưới đây thuộc đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
1. Là một xã hội dân giàu. nước mạnh, công bằng, dân chủ.
2. Cộng đồng các dân tộc trên thế giới đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.
3. Có hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng.
4. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.
5. Có nền kinh tế công nghiệp phát triển hiện đại và ưu tiên dịch vụ.

[ads]


Tải tài liệu