Đề khảo sát lần 1 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau buổi lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vừa qua (ngày 05 tháng 09 năm 2019), trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh 12, với mục đích kiểm tra lại các kiến thức Tiếng Anh 12 mà các em vừa được học, cùng với các kiến thức Tiếng Anh 11 trước đây, để nắm được chất lượng của từng học sinh, qua đó theo dõi được quá trình học tập và tiến bộ của mỗi em.

Đề khảo sát lần 1 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có đầy đủ các mã đề, đề thi gồm 05 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm, đề thi có 50 câu, học sinh làm bài trong 60 phút, đề thi có đáp án.

THI247.com hi vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh khối 12 tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm môn Tiếng Anh 12 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ The boy lost several of his fingers because of firecrackers. The doctors are operating on him.
A. The boy whom the doctors are operating on him lost several of his fingers because of firecrackers.
B. The doctors are operating on the boy who lost several of his fingers because of firecrackers.
C. The boy who lost several of his fingers because of firecrackers is being operating on.
D. The boy was whom the doctors are operating on him lost several of his fingers because of firecrackers.
+ Kate completed her higher education. She then decided to travel the world before getting a job.
A. Having completed her higher education, Kate decided to travel the world before getting a job.
B. Given that Kate decided to travel the world before getting a job, she completed her higher education.
C. Kate had scarcely travelled the world before getting a job when she completed her higher education.
D. Without completing her higher education, Kate decided to travel the world before getting a job.
+ What is stated as being the main weakness of the Third Industrial Revolution?
A. There will be too many machines in the factories.
B. There will be too few people who can afford to buy things.
C. There won’t be enough products for everyone to buy.
D. There will not be enough money around.
Tải tài liệu