Đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Địa lí trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án chi tiết đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Địa lí trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, kỳ thi diễn ra vào tháng 05 năm 2020.

Trích dẫn đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Địa lí trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên nước ta là do
A. vị trí chuyển tiếp giữa hai lục địa và hai đại dương.
B. địa hình chủ yếu là đồi núi và có sự phân hóa phức tạp.
C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa sâu sắc.
D. đặc điểm của vị trí địa lí và địa hình nước ta.
+ Cho biểu đồ sau. Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào về GDP của một số nước Đông Nam Á từ năm 2000 đến năm 2017?
A. Quy mô GDP của một số nước Đông Nam Á.
B. Tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước Đông Nam Á.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP của một số nước Đông Nam Á.
D. Cơ cấu GDP của một số nước Đông Nam Á.
+ Cho biểu đồ sau: Diện tích và sản lượng lúa của nước ta từ năm 2000 đến 2017.
(Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Tổng cục thống kê 2018)
Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta?
A. Năng suất lúa năm 2017 gấp 1,3 lần năm 2000.
B. Tốc độ tăng diện tích nhanh hơn tốc độ tăng sản lượng lúa.
C. Sản lượng lúa nước ta có xu hướng tăng liên tục.
D. Diện tích lúa nước ta có xu hướng tăng liên tục.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan