Đề KSCL đội tuyển HSG Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề KSCL đội tuyển HSG Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đề thi gồm 01 trang với 10 câu tự luận môn Lịch sử, thời gian làm bài 180 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử 12 của nhà trường trước khi các em bước vào kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi Lịch sử 12 cấp tỉnh của sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL đội tuyển HSG Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Thành tựu văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX. Những công trình nghệ thuật nào được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
+ Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga và ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam.
+ Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX?
+ So sánh sự khác nhau trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và Phan Bội Châu ở đầu thế kỉ XX. Nguyên nhân vì sao có sự khác nhau đó?
+ Phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai khởi đầu ở khu vực nào? Vì sao thắng lợi đó góp phần thay đổi bản đồ chính trị thế giới?
Tải tài liệu