Đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và lời giải chi tiết đề thi HSG Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, nhằm giúp các bạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử 12 sắp tới.

Trích dẫn đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương:
+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858-1884) diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Theo em, sự thất bại của phong trào này có phải là tất yếu không? Tại sao?
+ Sự lựa chọn con đường cứu nước của cách mạng Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX được thể hiện như thế nào qua 3 tổ chức cách mạng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.
+ Tại sao cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai lại có tác động trực tiếp đến sự hình thành xu thế toàn cầu hóa? Theo em, toàn cầu hóa đưa tới những thời cơ và thách thức gì đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam?

[ads]