Đề KSCL Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

Đề KSCL Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 101 được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức giữa học kỳ 1, đồng thời giúp học sinh sớm làm quen với hình thức thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Lịch sử, đề gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm đề là 90 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1:
+ Nét đặc sắc và nổi bật của vương triều Gup-ta ở Ấn Độ là?
A. có 9 đời vua qua 150 nắm quyền.
B. miền bắc Ấn được thống nhất lại và bước vào thời kì phát triển cao.
C. sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
D. đạo Phật phát triền mạnh dưới thời Gup-ta.
+ Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?
A. xâm lược các nước ở khu vực châu Á.
B. bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
C. lôi kéo các nước Tây Âu vào khối quân sự NATO.
D. thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.
+ “Phương án Maobáttơn” của thực dân Anh có nội dung chia đất nước Ấn Độ thành hai quốc gia nào trên cơ sở tôn giáo?
A. Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Ápganixtan của người theo Hinđu giáo.
B. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo.
C. Ấn Độ của người theo Hồi giáo, Pakistan của người theo Ấn Độ giáo.
D. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Ápganixtan của người theo Hồi giáo.
Tải tài liệu