Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Tuần qua, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Lịch sử lần thứ ba năm học 2018 – 2019 dành cho học sinh khối 12, kỳ thi nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng Lịch sử 12 giai đoạn giữa học kỳ II năm học 2018 – 2019, đồng thời giúp học sinh ôn luyện hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc được biên soạn dựa trên cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề gồm 50 câu trắc nghiệm với nội dung tập trung chủ yếu vào chương trình Lịch sử 12, thời gian làm bài thi KSCL Lịch sử 12 là 50 phút, THI247.com đã đính kèm phần đáp án của đề thi ở bên dưới nội dung đề nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng tra cứu.

Trích dẫn nội dung đề khảo sát Lịch sử 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Vì sao nói phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) làm lung lay tận gốc chính quyền Diệm?
A. Nhân dân miền Nam đã phá vỡ mảng lớn “Ấp chiến lược”.
B. Quân giải phóng tiêu diệt bộ phận lớn lực lượng quân đội Sài Gòn.
C. Cách mạng đã kiểm soát được mảng lớn chính quyền cấp thôn xã.
D. Chiến thuật “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” bị phá sản.
+ Ý nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?
A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn.
B. Sau khi giành độc lập, các quốc gia tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia giành độc lập.
D. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự ra đời các quốc gia độc lập.
+ Nguyên nhân cơ bản dẫn đến Chiến tranh lạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Giải quyết mâu thuẫn Xô, Mĩ từ trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Xô, Mĩ.
C. Mĩ theo đuổi mục tiêu chống chủ nghĩa xã hội đến cùng.
D. Liên Xô theo đuổi mục tiêu chống chủ nghĩa tư bản đến cùng.
Tải tài liệu