Đề thi KSCĐ Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

Vừa qua, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) dành cho học sinh khối 12, và đây, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề thi KSCĐ Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1, đề nhằm giúp giáo viên và nhà trường nắm được chất lượng học tập môn Lịch sử 12 và làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực.

Giới thiệu về đề thi KSCĐ Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1: đề có mã đề 169 với 04 trang, đề gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án để học sinh chọn, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng, với mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ nhận được 0.25 điểm, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCĐ Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1:
+ Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng nền kinh tế Mĩ trong suốt thập kỉ 90 của thế kỉ XX?
A. Kinh tế phát triển, Mĩ vẫn là trung tâm kinh tế – tài chính số một thế giới.
B. Nền kinh tế hầu như không có sự tăng trưởng.
C. Tăng trưởng liên tục, Mĩ là trung tâm kinh tế duy nhất thế giới.
D. Trải qua nhiều cuộc suy thoái ngắn nhưng vẫn là nước đứng đầu thế giới.
+ Lí do cơ bản nhất khiến Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam?
A. Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.
B. Phù hợp với xu thế hòa bình hợp tác trên thế giới.
C. Do cuộc đấu tranh của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
D. Phù hợp với chiến lược “Cam kết và mở rộng” của tổng thống B.Clintơn.
+ Mục tiêu của năm nước sáng lập ASEAN trong chiến lược kinh tế hướng nội là gì?
A. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa.
B. Nhanh chóng xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
C. Tiến hành công nghiệp hoá nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.
D. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để sản xuất.
Tải tài liệu