Đề ôn thi THPT môn Địa lí lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề ôn thi THPT môn Địa lí lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc; đây là một đề thi thử THPT QG môn Địa lí chất lượng, bám sát cấu trúc đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa lí; phù hợp để bạn đọc tự kiểm tra, đánh giá kiến thức.

Trích dẫn đề ôn thi THPT môn Địa lí lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc:
+ Sự phân hóa các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta đã tạo thuận lợi cho việc
A. mở rộng diện tích các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao.
B. áp dụng hệ thống canh tác giống nhau giữa các vùng.
C. mở rộng diện tích các cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao.
D. áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.
+ Trong quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta hiện nay, giao thông vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng không phải vì:
A. tăng cường sức mạnh an ninh quốc phòng cho đất nước.
B. sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.
C. tạo ra mối liên hệ kinh tế – xã hội giữa các địa phương, với cả thế giới.
D. giúp cho quá trình sản xuất, các hoạt động xã hội diễn ra liên tục, thuận tiện.
+ Biện pháp phòng chống bão nào dưới đây không đúng?
A. Vùng ven biển cần củng cố công trình đê điều.
B. Nếu có bão mạnh, cần khẩn trương sơ tán dân.
C. Các tàu thuyền trên biển tìm cách ra xa bờ.
D. Ở đồng bằng phải kết hợp chống úng, lụt; ở vùng núi chống lũ, xói mòn.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan