Đề ôn thi THPT môn Lịch sử lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề ôn thi THPT môn Lịch sử lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc; đây là một đề thi thử THPT QG môn Lịch sử chất lượng, bám sát cấu trúc đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch sử; phù hợp để bạn đọc tự kiểm tra, đánh giá kiến thức.

Trích dẫn đề ôn thi THPT môn Lịch sử lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc:
+ Hai hệ thống phòng ngự Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là:
A. hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung du.
B. hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và hành lang Đông – Tây (Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La).
C. hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và đồng bằng Bắc bộ.
D. phòng tuyến “boong ke” và “vành đai trắng” xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc bộ.
+ Chủ trương của Đảng và chính phủ ta trong đông – xuân 1953-1954 là
A. tấn công địch ở rừng núi – nơi lực lượng của chúng mỏng, dễ bị tiêu diệt.
B. tấn công địch ở những nơi chúng tập trung quân, buộc chúng phải phân tán lực lượng.
C. tấn công vào những hướng quan trọng về chiến lược ở các đô thị lớn.
D. tấn công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.
+ Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) chứng tỏ điều gì?
A. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng vô sản.
B. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng theo lập trường phong kiến.
C. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
D. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan