Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử trường THPT Quế Võ 2 – Bắc Ninh.

Câu 1: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây? A. Tham gia cao trào kháng Nhật cứu nước. B. Tiến hành xây dựng các căn cứ địa. C. Thành lập các Hội Cứu quốc ở Cao Bằng. D. Đấu tranh đòi các quyền dân chủ. Câu 2: Trong những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản đạt được thành tựu nào sau đây? A. Trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. B. Là trung tâm tài chính số 1 thế giới. C. Chiếm ¾ dự trữ vàng của thế giới. D. Thương mại chiếm ½ của thế giới. Câu 3: Sự kiện nào sau đây diễn ra sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1989)? A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động. B. Các nước Tây Âu kí Định ước Henxinki. C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời. D. Mĩ đề ra Kế hoạch phục hưng châu Âu. Câu 4: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục A. tiến hành hai chiến lược cách mạng. B. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. C. cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. D. chống Mĩ và tập đoàn Ngô Đình Diệm. Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện lịch sử nào sau đây diễn ra ở khu vực Đông Nam Á? A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời.
B. Nam Phi xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. C. Cộng đồng kinh tế châu Âu được thành lập. D. Toàn bộ khu vực trở thành thuộc địa của Mĩ. Câu 6: Trong những năm 1975 – 1979, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây? A. Chống thực dân Pháp trở lại xâm lược. B. Đổi mới toàn diện đất nước. C. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ. D. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Câu 7: Nội dung nào sau đây là một biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỉ XX? A. Các công ty độc quyền bắt đầu xuất hiện. B. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời. C. Cộng đồng than – thép châu Âu ra đời. D. Tổ chức quân sự NATO được thành lập. Câu 8: Lực lượng xã hội nào sau đây không tham gia vào phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 20 của thế kỉ XX? A. Công nhân. B. Trí thức tiểu tư sản. C. Tư sản mại bản. D. Tiểu địa chủ. Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ là A. Ấn Độ. B. Angiêri. C. Hà Lan. D. Philíppin.
Câu 10: Trong những năm 1925-1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có hoạt động nào sau đây? A. Lãnh đạo tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa. B. Thông qua bản Luận cương chính trị. C. Xuất bản báo Người cùng khổ. D. Mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ. Câu 11: Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) của Mĩ, quân dân miền Nam Việt Nam đã giành được chiến thắng nào sau đây? A. Cao Bằng. B. Thất Khê. C. Ấp Bắc. D. Vạn Tường. Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình miền Nam Việt Nam ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương được kí kết? A. Mĩ dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm. B. Mĩ đàm phán với ta ở Hội nghị Pari. C. Mĩ ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam. D. Mĩ mở cuộc tấn công lớn lên Việt Bắc. Câu 13: Trong những năm 1951-1953, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có hoạt động nào sau đây nhằm xây dựng và phát triển hậu phương kháng chiến? A. Cải cách ruộng đất trong cả nước. B. Đề ra đường lối hiện đại hóa đất nước. C. Đề ra đường lối đổi mới đất nước. D. Tiến hành cải cách giáo dục phổ thông. Câu 14: Trong những năm 1945-1946, về chính trị, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có hoạt động nào sau đây nhằm xây dựng chế độ mới? A. Thành lập Nha Bình dân học vụ.
B. Phát động phong trào “Tuần lễ vàng”. C. Lập ra Ban dự thảo Hiến pháp. D. Quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam. Câu 15: Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) là A. nhằm buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari. B. buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” chiến tranh. C. tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở Đông Dương. D. tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên. Câu 16: Trong giai đoạn 1969-1973, đế quốc Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam? A. Rút dần quân viễn chinh về nước. B. Thay thế toàn bộ lực lượng cố vấn Mĩ. C. Ngừng viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. D. Đề ra kế hoạch Đà Lát đơ Tátxinhi. Câu 17: Trong giai đoạn 1945 – 1950, các nước tư bản Tây Âu có hoạt động đối ngoại nào sau đây? A. Liên minh chặt chẽ với các nước Đông Âu. B. Trở lại xâm lược các thuộc địa cũ của mình. C. Hợp tác với tất cả các nước ở châu Á. D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Câu 18: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), quốc gia nào sau đây ở châu Âu trở thành nước trung lập? A. Nhật Bản. B. Áo. C. Ấn Độ. D. Cuba. Câu 19: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991-2000? A. Liên kết chặt chẽ với các nước Tây Âu. B. Các đảng phái tranh chấp quyền lực. C. Nền kinh tế liên tục tăng trưởng cao. D. Đã trở thành đồng minh của Nhật Bản. Câu 20: Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu đã có hoạt động nào sau đây? A. Thành lập các tổ chức cộng sản. B. Vận động cải cách về kinh tế. C. Phát động khởi nghĩa Yên Bái. D. Tổ chức phong trào Đông Du.

[ads]