Đề thi định kỳ Hóa học 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Đề thi định kỳ Hóa học 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh nằm trong bài thi khảo sát chất lượng đầu năm của nhà trường, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Hóa học đã học của học sinh sau giai đoạn nghỉ hè kéo dài, và tạo bàn đạp để khởi động năm học mới. Đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 5 câu hỏi và bài tập, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp số và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi định kỳ Hóa học 11 năm 2018 – 2019 lần 1 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
+ Cho 9,55 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn tác dụng vừa đủ với 870 ml dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 0,06 mol hỗn hợp khí N2 và N2O. Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 là 20,667. Tính giá trị của m?
+ Nhiệt phân hoàn toàn 27,3 gam một hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí có thể tích 6,72 lít(đktc). Viết các phương trình và xác định % về khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X.
+ Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam kim loại M trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3có nồng độ dung dịch là 60%thu được 8,96 lít đktc một khí duy nhất màu nâu đỏ (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Xác định tên kim loại M, và nồng độ % của dung dịch thu được.

[ads]


Tải tài liệu