Đề thi thử Lịch sử THPT QG 2019 trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh lần 2

Vừa qua, trường THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã phối hợp cùng trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tổ chức kỳ thi thử Trung học phổ thông Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019 lần thứ 2, nhằm mục đích tạo ra một kỳ thi gần giống với kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, qua đó, các em học sinh khối 12 của nhà trường sẽ được làm quen, nắm được cấu trúc đề thi THPT QG 2019 môn Lịch sử và rút ra một số kinh nghiệm trước khi bước vào kỳ thi chính thức (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 06/2019).

Nói về đề thi: Đề thi thử Lịch sử THPT QG 2019 trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh lần 2 có cấu trúc và độ khó tương đương với đề minh họa THPT QG 2019 môn Lịch sử, cụ thể: đề có mã 001 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm 04 đáp án lựa chọn, học sinh làm bài thi thử Lịch sử trong 50 phút, THI247.com đã cung cấp sẵn đáp án các mã đề 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 để các em thuận tiện tra khảo.

Trích dẫn nội dung đề thi thử Lịch sử THPT QG 2019 trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh lần 2:
+ Tháng 7 – 1925, Nguyễn Ái Quốc đã:
A. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
B. thành lập tổ chức Cộng sản đoàn.
C. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.
D. tham gia thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
+ Vì sao Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 – 1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Đề cao chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
B. Góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc.
C. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng.
D. Thành lập mặt trận Việt Minh để tập hợp lực lượng cách mạng.
+ Đầu năm 1930, khuynh hướng vô sản thắng thế hoàn toàn khuynh hướng tư sản ở Việt Nam vì?
A. khuynh hướng vô sản đáp ứng được yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc.
B. khuynh hướng tư sản không đủ sức giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi kiếp nô lệ.
C. khuynh hướng vô sản được nhân dân Việt Nam lựa chọn để giải phóng dân tộc.
D. khuynh hướng vô sản giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam.

[ads]


Tải tài liệu