Sự kết hợp HNO3 và các quá trình vô cơ kinh điển

Tài liệu gồm 72 trang, hướng dẫn giải các bài toán liên quan đến sự kết hợp HNO3 và các quá trình vô cơ kinh điển, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Bài toán 𝐻𝑁𝑂3 được đánh giá là bài toán vô cơ khó nhất. Trong những năm gần đây, bài toán vô cơ được khai thác thêm nhiều quá trình kinh điển phức tạp hơn như: Nhiệt nhôm, điện phân, khử oxit kim loại … Chuyên đề này nhằm mang đến cho các bạn một cái nhìn mới về sự kết hợp của bài toán 𝐻𝑁𝑂3 với các quá trình kinh điển khác như: Nhiệt nhôm, điện phân, khử oxit kim loại, kim loại tác dụng với phi kim, dung dịch muối, nhiệt phân muối.
A. KĨ THUẬT GIẢI TOÁN VÀ VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
1. BÀI TOÁN NHIỆT NHÔM.
I. Kĩ thuật giải toán.
1. Bài toán Al khử Oxit sắt ở nhiệt độ cao.
2. Kĩ thuật giải bài toán nhiệt nhôm.
II. Ví dụ điển hình.
2. BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN.
I. Phương pháp giải toán.
1. Lý thuyết trọng tâm về điện phân.
2. Một số lưu ý khi giải toán điện phân.
II. Ví dụ minh họa.
3. BÀI TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG CO, 𝐇𝟐.
I. Lý thuyết và phương pháp giải toán.
1. Phản ứng tổng quát minh họa.
2. Một số nhận xét và lưu ý khi giải toán.
3. Bài toán bảo toàn electron.
II. Ví dụ điển hình.
4. BÀI TOÁN NHIỆT PHÂN MUỐI VÀ HIDROXIT KIM LOẠI.
I. Lý thuyết và phương pháp giải toán.
1. Nhiệt phân muối nitrat.
2. Nhiệt phân muối Cacbonat.
3. Nhiệt phân muối Hidroxit.
II. Ví dụ điển hình.
5. BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI, PHI KIM.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan