Phát triển tư duy sáng tạo giải bài tập chuyên đề vô cơ HNO3 – Trần Nguyễn Trọng Nhân

Tài liệu gồm 363 trang giới thiệu đầy đủ và chi tiết các phương pháp giải toán HNO3 – một chuyên đề rất quan trọng của chủ đề Hóa học hữu cơ, tài liệu được biên soạn bởi tác giả Trần Nguyễn Trọng Nhân, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng.

Nội dung tài liệu gồm 8 chuyên đề:
+ Chuyên đề 1: LÝ THUYẾT VÀ CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ HNO3
+ Chuyên đề 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HNO3 CƠ BẢN
+ Chuyên đề 3: BÀI TOÁN DUNG DỊCH CHỨA ION H+ VÀ NO3-
+ Chuyên đề 4: BÀI TOÁN HỢP CHẤT TÁC DỤNG VỚI HNO3
+ Chuyên đề 5: BÀI TOÁN SẢN PHẨM KHỬ CỦA HNO3
+ Chuyên đề 6: BÀI TOÁN SỬ LÍ DUNG DỊCH SAU PHẢN ỨNG
+ Chuyên đề 7: SỰ KẾT HỢP HNO3 VÀ CÁC QUÁ TRÌNH VÔ CƠ KINH ĐIỂN
+ Chuyên đề 8: BÀI TẬP TỔNG HỢP VÀ NÂNG CAO

Các bài tập trong chuyên đề HNO3 này được tuyển chọn và trích dẫn từ các đề thi thử Hóa học của các giáo viên nổi tiếng, các trường THPT và cơ sở GD – ĐT trên toàn quốc. Tất cả các bài toán đều được phân tích và giải quyết chi tiết, các bài toán với nhiều mức độ dễ – khó khác nhau thích hợp với tất cả các đối tượng học sinh.

[ads]