Tính đơn điệu của hàm số – Lê Hoài Vũ

THI247.com giới thiệu đến thầy, cô giáo và các em học sinh tài liệu chuyên đề tính đơn điệu của hàm số do thầy giáo Lê Hoài Vũ biên soạn, tài liệu gồm 24 trang với đầy đủ lý thuyết, ví dụ và bài tập về tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Nội dung tài liệu tính đơn điệu của hàm số – Lê Hoài Vũ:
Phần 1. Tóm tắt lý thuyết tính đơn điệu của hàm số: Phần này nhắc lại các kiến thức về đạo hàm đã học ở chương trình Toán 11, các kiến thức bổ trợ cần thiết như: dấu của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai … và trọng tâm là các lý thuyết về tính đơn điệu của hàm số.
Phần 2. Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số và ví dụ minh họa: Trình bày 4 dạng toán thường gặp về tính đơn điệu của hàm số, trong mỗi dạng toán đều nêu rõ phương pháp giải, cũng với các ví dụ minh họa cụ thể để học sinh có thể nhanh chóng nắm được. Các dạng toán đó bao gồm:
1. Xét tính đơn điệu của hàm số dựa vào đồ thị hoặc bảng biến thiên.
2. Xét tính đơn điệu của hàm số khi biết đồ thị hàm số y = f'(x).
3. Xét tính đơn điệu của hàm số cho bằng biểu thức.
4. Tìm tham số để hàm số đơn điệu trên một khoảng.
Phần 3. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tự luyện: Tuyển chọn 50 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hay về chủ đề tính đơn điệu của hàm số, với đầy đủ các mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng bậc thấp, vận dụng bậc cao. Mỗi câu hỏi và bài tập đều được giải chi tiết ngay phía sau đề bài giúp học sinh tiết kiệm thời gian trong việc tra cứu đáp án.

[ads]


Tải tài liệu