Bài tập tính chất đồ thị – hàm số – đạo hàm ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 13 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề tính chất đồ thị – hàm số – đạo hàm, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán tính chất đồ thị – hàm số – đạo hàm được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Xác định hệ số a: Dựa vào hình dáng đồ thị hàm số bậc ba.
Xác định hệ số d: Dựa vào vị trí giao điểm của đồ thị với trục tung.
+ Giao điểm của đồ thị với trục tung nằm trên trục hoành ⇒ d > 0.
+ Giao điểm của đồ thị với trục tung nằm dưới trục hoành ⇒ d < 0.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán xét dấu hệ số hàm số khi biết đồ thị hàm số và nhận dạng đồ thị hàm số.
2. Hướng giải:
Dựa vào hình dáng của đồ thị để xác định dấu của hệ số a.
Dựa vào giao điểm của đồ thị với trục tung để xác định dấu của hệ số d.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]