Đề thi KSCĐ Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

Vừa qua, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) dành cho học sinh khối 12, và đây, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề thi KSCĐ Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1, đề nhằm giúp giáo viên và nhà trường nắm được chất lượng học tập môn Địa lí 12 và làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực.

Giới thiệu về đề thi KSCĐ Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1: đề có mã đề 140 với 04 trang, đề gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án để học sinh chọn, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng, với mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ nhận được 0.25 điểm, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCĐ Địa lí 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1:
+ Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là
A. hệ sinh thái rừng nhiệt đới khô lá rộng và xa van, bụi gai nhiệt đới.
B. hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao.
C. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.
D. hệ sinh thái rừng rậm thường xanh quanh năm.
+ Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta (Đơn vị: tỉ đồng). Bảng số liệu trên có tên là:
A. Giá trị tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta.
B. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta.
C. Sản lượng tổng sản phẩm trong nước phân theo các khu vực kinh tế nước ta.
D. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế nước ta.
+ Các nước có phần biển chung với Việt Nam là:
A. Trung Quốc, Philippin, Mianma, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan.
B. Trung Quốc, Philippin, Campuchia, Malaysia, Inđônêsia, Thái Lan.
C. Trung Quốc, Philippin, Lào, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan.
D. Trung Quốc, Philippin, Xingapo, Campuchia, Malaysia, Brunây, Inđônêsia, Thái Lan.
Tải tài liệu