Đề thi chuyên đề Địa lí 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Địa lí lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại quá trình chuẩn bị kiến thức hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Địa lí năm 2019.

Đề thi chuyên đề Địa lí 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo Địa lí 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đề có mã đề 132 gồm 04 trang với 40 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 50 phút, đề thi có đáp án.

Thông qua kỳ thi chuyên đề Địa lí 12 lần 3 này, trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc hướng đến nhiều mục tiêu: kiểm tra, củng cố lại toàn bộ kiến thức Địa lí 12 trước khi nghỉ Tết, tạo điều kiện để các em rèn luyện nâng cao kiến thức môn Địa lí 12, giúp các em nắm vững cấu trúc đề THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019, nâng cao phương pháp dạy và học Địa lí 12 để thực hiện cuộc “nước rút” khi kết thúc nghỉ Tết.

Trích dẫn đề thi chuyên đề Địa lí 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc:
+ Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500 – 2000 mm/ năm, nguyên nhân chính là do?
A. địa hình cao đón gió gây mưa lớn. B. nhiệt độ cao nên lượng bốc hơi lớn.
C. các khối không khí qua biển mang ẩm vào đất liền. D. Tín phong mang mưa tới.
+ Cho biểu đồ về dầu thô ở một số khu vực của thế giới năm 2003. Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.
B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.
C. Sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.
D. Sản lượng dầu thô khai thác và lượng dầu thô tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới.
+ Cho biểu đồ: CƠ CẤU DOANH THU DỊCH VỤ LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016 NXB Thống kê 2017). Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu dịch vụ lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 – 2015?
A. Kinh tế Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
B. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.
C. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, kinh tế Nhà nước tăng.
D. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.
Tải tài liệu