Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nằm trong kế hoạch ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc (thị trấn Yên Lạc – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 4 năm học 2018 – 2019 môn Lịch sử lớp 12. Kỳ thi là dịp để các em học sinh khối 12 của nhà trường được kiểm nghiệm lại tất cả những chủ đề kiến thức môn Lịch sử 10, Lịch sử 11 và Lịch sử 12 mà các em đã được học và được ôn tập trong thời gian vừa qua. Kỳ thi cũng cung cấp cái nhìn trực quan về cấu trúc và độ khó của đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019.

Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 701 nằm trong bài thi Khoa học Xã hội, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm dạng lựa chọn giữa 04 đáp án A, B, C, D, học sinh làm bài khảo sát Lịch sử 12 trong quãng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Lịch sử 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Nội dung nào dưới đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954?
A. Tổ chức tiến công, giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong Đông – Xuân 1953 – 1954.
B. Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu
C. Tập trung mở những cuộc tiến công vào những nơi phòng ngự của địch, buộc địch phải phân tán.
D. Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán hòa bình, kết thúc chiến tranh.
+ Một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản của tổ chức ASEAN là:
A. hợp tác, phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh.
B. hợp tác, phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.
C. hợp tác, phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh.
D. hợp tác, phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
+ Hiệp định Giơ-ne-vơ qui định vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời. Điều này có nghĩa: Vĩ tuyến 17 là?
A. đường biên giới qui định để phân biệt ranh giới ranh giới giữa 2 miền.
B. đường ranh giới có ý nghĩa về quân sự, là ranh giới về chính trị và lãnh thổ chia cắt 2 miền.
C. đường ranh giới có ý nghĩa về quân sự, không phải là ranh giới về chính trị và lãnh thổ.
D. đường biên giới qui định để phân biệt ranh giới ranh giới quân sự giữa 2 miền.
Tải tài liệu