Đề KSCL Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1

Theo như thông lệ hằng năm, cứ đến khoảng thời gian giữa tháng 10, tức 2 tháng sau khi bắt đầu nhập học, trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lại tổ chức một kỳ thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh dành cho các em học sinh khối 10, đây có thể coi là bài đánh giá đầu tiên về năng lực của các em để nhà trường và giáo viên có thể nắm được tình hình học tập môn Tiếng Anh 10, cũng như điểm mặt được những cái tên xuất sắc để tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh của nhà trường.

Đề KSCL Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 được biên soạn theo hình thức thức trắc nghiệm khách quan hoàn toàn với 50 câu, tất cả được trình bày trên 4 mặt giấy, thời gian dành cho các em để hoàn thành đề thi là 60 phút, không tính thời gian giám thị phát đề, phần hướng dẫn làm bài và thang chấm điểm đã được THI247.com đính kèm bên dưới đề thi giúp các em thuận tiện tra cứu khi thử sức mình với đề thi này.

Trích dẫn đề KSCL Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1:
+ What sentence is not true ?
A. The tiger is five hundred kilos in weight and four meters long.
B. The tiger grabbed writer’s leg between its teeth.
C. The tiger jumped out like a flash of lightning when it saw them.
D. It was a Kamal’s frightening trip.
+ Which of the following sentences is true?
A. Decay happens before germs and bits of food have collected our teeth.
B. We should use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal
C. Sweet food is good for our teeth.
D. Poison can spread inside the tooth but can’t go into blood.
+ We didn’t recognize him until he came into the light.
A. It was not until we recognized him that he came into the light.
B. It was not until we didn’t recognize him that he came into the light.
C. It was not until he came into the light that we didn’t recognize him.
D. It was not until he came into the light that we recognized him.