Đề thi KSCL lần 2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Như vậy, các em học sinh khối 10 đã trãi qua một nửa khoảng thời gian của học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, đó là một quãng thời gian khá dài, và yêu cầu có một kỳ thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh đối với học sinh khối 10 là hết sức cần thiết, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Tiếng Anh 10 mà các em đã tiếp thu được trong khoảng 2 tháng vừa qua, điểm số trong kỳ thi KSCL Tiếng Anh 10 giữa học kỳ 2 sẽ được tính điểm hệ số 2 như các bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 10, có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập môn Tiếng Anh 10 của các em.

Và để hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Tiếng Anh 10 này, THI247.com giới thiệu đến các em đề thi KSCL lần 2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đây là một đề thi khá hay, bám sát yêu cầu đối với học sinh khối 10 hệ THPT, đề có mã 150 với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi KSCL Tiếng Anh 10 là 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 2 Tiếng Anh 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ In the last twenty years.
A. there have been developments in telecomunications.
B. the World Wide Web and e-mail communication have affected modern life.
C.there have been dramatic changes in the field of computer science
D. people’s lives have been changed a lot because of the invention of the computer.
+ My mother is very busy at work. However, she takes good care of her children.
A. In spite of being busy at work, my mother takes good care of her children.
B. Although my mother was very busy at work, she did not take good care of her children.
C. My mother takes good care of her children but she is very busy at work.
D. Though my mother was very busy at work, my mother took good care of her children.
+ “Why don’t we go out for dinner tonight?” said Jim.
A. Jim denied going out for dinner that night. B. Jim suggested going out for dinner that night.
C. Jim promised to go out for dinner that night. D. Jim suggested going out for dinner tonight.