Đề thi thử THPT QG 2019 Lịch sử lần 2 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Theo đúng như kế hoạch nhà trường đề ra, ngày 28 tháng 03 năm 2019, trường THPT Lý Thái Tổ (Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Lịch sử lần thứ hai, kỳ thi nằm trong kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 của nhà trường hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Đề thi thử THPT QG 2019 Lịch sử lần 2 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh có cấu trúc và độ khó tương đương với đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, để có thể hoàn thành tốt đề thi này, học sinh cần nắm vững toàn bộ kiến thức Lịch sử 12 đã được học, đồng thời ôn tập lại một số kiến thức trọng tâm Lịch sử 10 và Lịch sử 11 (học sinh có thể tham khảo cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019 để biết được các nội dung cần ôn tập), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPT QG 2019 Lịch sử lần 2 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
A. Trật tự thế giới mới được hình thành, có lợi cho các nước tư bản.
B. Chính sách nhượng bộ của Anh, Pháp và sự trung lập của Mĩ.
C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
D. Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới, chủ nghĩa phát xít ra đời, đẩy mạnh xâm lược.
+ Điền vào chỗ trống câu sau: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, bằng ………….” (Trích Nghị quyết 15 của Đảng tháng 1/1959).
A. Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị.
B. Lực lượng vũ trang nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị.
C. Sự kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh ngoại giao.
D. Lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.
+ Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã góp phần:
A. thúc đẩy phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác.
B. thúc đẩy sự phân hóa của Việt Nam quốc dân Đảng.
C. lôi kéo tay sai và quân đội Pháp đi theo cách mạng.
D. thúc đẩy sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

[ads]


Tải tài liệu