Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 1 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án / lời giải đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Lịch sử lần 1 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa.

Câu 1: Nhân tố khác biệt trong sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam so với Đảng Cộng sản phương Tây là gì? A. Chủ nghĩa Mác – Lênin B. Phong trào yêu nước. C. Phong trào công nhân. D. Phong trào giải phóng dân tộc. Câu 2: Biến đổi nào của khu vực Đông Bắc Á trong mười năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai góp phần quan trọng vào việc thay đổi bản đồ địa – chính trị thế giới? A. Hàn Quốc trở thành “con rồng” kinh tế ở Châu Á. B. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. C. Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ hai trên thế giới. D. Trung Quốc, Hàn Quốc trở thành “ con rồng” châu Á. Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cách mạng Việt Nam tiếp thu luồng tư tưởng vô sản dựa trên cơ sở xã hội nào? A. Phong trào yêu nước phát triển. B. Sự chuyển biến về tư tưởng. C. Phong trào công nhân phát triển. D. Sự chuyển biến của các giai cấp. Câu 4: Thành tựu đạt được trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô (1945 – 1950) có ý nghĩa nào sau đây? A. Thể hiện tính ưu việt của CNXH ở Liên Xô.
B. Đạt thế cân bằng về chiến lược quân sự và sản xuất vũ khí hạt nhân với Mĩ. C. Tạo cơ sở vật chất, kĩ thuật cho công cuộc xây dựng CNXH. D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Câu 5: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào nông nghiệp vì A. Việt Nam có nguồn nhân công dồi dào. B. Việt Nam có nhiều đồng bằng rộng lớn. C. Việt Nam có điều kiện tự nhiên phù hợp để xuất nhập khẩu. D. có vốn đầu tư ít, không cạnh tranh với chính quốc. Câu 6: Đảng Bônsêvích Nga chủ trương đấu tranh hòa bình trong 8 tháng đầu sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 nhằm A. tập hợp lực lượng cách mạng. B. tranh thủ sự ủng hộ của thế giới. C. tạo không khí đàm phán thuận lợi. D. chờ đợi thời cơ cách mạng. Câu 7: Yếu tố nào tác động đến sự phân hóa xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)? A. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Đông Dương.
B. Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi. C. Hoạt động yêu nước, cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. D. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương. Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ? A. Giải quyết vấn đề bùng nổ dân số. B. Giải quyết những đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất. C. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. D. Yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới. Câu 9: Nội dung nào không phản ánh đúng nét tương đồng của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? A. Nhu cầu liên kết, hợp tác giữa các nước để cùng phát triển. B. Sự hợp tác giữa các thành viên diễn ra trên nhiều lĩnh vực. C. Hợp tác trong “ba trụ cột”: an ninh, văn hóa xã hội và hội nhập kinh tế. D. Liên kết để hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. Câu 10: Điểm giống nhau giữa nền kinh tế Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu từ giữa thập niên 70 đến đầu thế kỉ XXI là A. phát triển xen kẽ với khủng hoảng. B. phát triển nhanh chóng và liên tục. C. lâm vào khủng hoảng trầm trọng. D. phải khắc phục hậu quả chiến tranh.
Câu 11: Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, Nhật Bản hợp tác có hiệu quả với Mĩ và Nga trong các chương trình A. khoa học – công nghệ. B. vũ trụ quốc tế. C. công nghiệp điện hạt nhân. D. chế tạo rôbốt. Câu 12: Yếu tố nào không dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây vào những năm 70 của thế kỉ XX? A. Sự cải thiện giữa Liên Xô và Mĩ. B. Yêu cầu hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu. C. Sự gia tăng mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa. D. Sự bất lợi do tình trạng đối đầu giữa hai phe. Câu 13: Điểm khác nhau trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu và phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX là A. mục tiêu cuối cùng. B. kết quả đấu tranh. C. xu hướng đấu tranh. D. chủ trương cầu viện Câu 14: Các kế hoạch quân sự của Pháp từ Đờ lát đờ Tatxinhi đến kế hoạch Nava đều có điểm chung là gì? A. Có sự cố vấn và can thiệp Mĩ. B. Xây dựng những tập đoàn cứ điểm mạnh. C. Muốn từng bước kết thúc chiến tranh trong danh dự. D. Tạo thế và lực trên chiến trường cho quân Pháp. Câu 15: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời kì cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay)? A. Mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới. B. Tăng cường chạy đua vũ trang, trở thành đối trọng với các nước TBCN. C. Bình thường hóa quan hệ quan hệ ngoại giao với Việt Nam. D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô và Mông Cổ.

[ads]