Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử sở GD&ĐT Kiên Giang

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử sở GD&ĐT Kiên Giang.

Câu 1: Một trong những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế (1945 – 1950) là A. trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất. B. chế tạo thành công bom nguyên tử. C. trở thành con rồng kinh tế châu Á. D. kinh tế có tốc độ phát triển “thần kì”. Câu 2: Với chiến thắng Ấp Bắc (tháng 1-1963), quân dân miền Nam Việt Nam bước đầu làm thất bại các chiến thuật nào của Mĩ? A. Tìm diệt và lấn chiếm. B. Trực thăng vận và thiết xa vận. C. Tìm diệt và bình định. D. Lấn chiếm và tràn ngập lãnh thổ. Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây của nông dân Việt Nam vào những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chống lại chính sách bình định của thực dân Pháp? A. Yên Thế. B. Ba Đình. C. Hương Khê. D. Bãi Sậy. Câu 4: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) chủ trương đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận A. chính trị, kinh tế, văn hóa. B. quân sự, chính trị, ngoại giao. C. quân sự, kinh tế, ngoại giao. D. quân sự, ngoại giao, văn hóa. Câu 5: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện nào sau đây diễn ra ở Việt Nam? A. Mĩ vào Việt Nam thay Pháp. B. Phong trào Đồng khởi.
C. Phá kho thóc của Nhật. D. Hiệp định Pari được kí kết. Câu 6: Một trong những nội dung của Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2- 1951) là A. quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh. B. phát động khởi nghĩa vũ trang cả nước. C. đưa Đảng ra hoạt động công khai. D. đề ra đường lối công nghiệp hóa. Câu 7: Năm 1975, quốc gia nào sau đây ở châu Phi giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha? A. Chilê. B. Mêhicô. C. Môdămbích. D. Pêru. Câu 8: Năm 1967, quốc gia nào sau đây là thành viên sáng lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? A. Brunây. B. Thái Lan. C. Lào. D. Mianma. Câu 9: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội Mĩ không đóng quân tại khu vực nào sau đây? A. Tây Đức. B. Tây Âu. C. Nhật Bản. D. Đông Âu. Câu 10: Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân miền Nam đã A. hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc. B. làm thất bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. C. buộc Pháp kí Hiệp định Giơnevơ rút quân về nước.
D. buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại cuộc chiến tranh xâm lược. Câu 11: Trong đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986), nội dung nào sau đây là một trong những chủ trương đổi mới về chính trị? A. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. B. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. C. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. D. Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung. Câu 12: Trong thời gian hoạt động tại Pháp (1919-1923), Nguyễn Ái Quốc viết bài cho báo A. Búa liềm. B. Nhân đạo. C. Nhân dân. D. Thanh niên. Câu 13: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, sự kiện nào sau đây diễn ra trong xu thế hòa hoãn Đông-Tây? A. Mĩ và các nước phương Tây thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. B. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsava. C. Liên Xô và Mĩ kí Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược. D. Mĩ giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế với “Kế hoạch Mácsan”. Câu 14: Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây là trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất của thế giới? A. Italia. B. Pháp. C. Mĩ. D. Tây Ban Nha. Câu 15: Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam đã A. thành lập chính quyền Xô viết. B. mở các lớp bình dân học vụ. C. tạm gác cách mạng ruộng đất.
D. chống và phá “ấp chiến lược”. Câu 16: Một trong những tổ chức cộng sản tham gia hợp nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là A. Tân Việt Cách mạng đảng. B. tổ chức Tâm tâm xã. C. An Nam Cộng sản đảng. D. Việt Nam quốc dân đảng. Câu 17: Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là A. kêu gọi cả nước “nhường cơm sẻ áo”. B. tổ chức điều hòa thóc gạo trong cả nước. C. phát động phong trào “tăng gia sản xuất”. D. quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam. Câu 18: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế các nước Tây Âu giai đoạn 1950-1973? A. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú. B. Thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. C. Chi phí cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP). D. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại. Câu 19: Biện pháp được Mĩ thực hiện trong chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam là A. lập hành lang Đông-Tây. B. phong tỏa đường số 4. C. tấn công lên Việt Bắc. D. tăng số lượng cố vấn Mĩ. Câu 20: Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở cuộc Tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là A. làm thất bại thủ đoạn lập ấp chiến lược của Mĩ. B. buộc Mĩ rút quân viễn chinh khỏi miền Nam. C. tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân Pháp. D. buộc Mĩ chấm dứt chống phá miền Bắc.

[ads]