Phương pháp trung bình giải bài tập trắc nghiệm Hóa học

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp trung bình giải bài tập trắc nghiệm Hóa học, tài liệu gồm 15 trang, đây là một phương pháp được sử dụng phổ biến trong chương trình Hóa học 10 – 11 – 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Khái quát nội dung tài liệu phương pháp trung bình giải bài tập trắc nghiệm Hóa học:
I. CƠ SƠ CỦA PHƯƠNG PHÁP
+ Đối với một hỗn hợp chất bất kì ta luôn có thể biểu diễn chính qua một đại lượng tương đương, thay thế cho cả hỗn hợp, là đại lượng trung bình (như khối lượng mol trung bình, số nguyên tử trung bình, số nhóm chức trung bình, số liên kết π trung bình …).
+ Do đó, có thể dựa vào các trị số trung bình để đánh giá bài toán, qua đó thu gọn khoảng nghiệm làm cho bài toán trở nên đơn giản hơn, thậm chí có thể trực tiếp kết luận nghiệm của bài toán.
+ Điểm mấu chốt của phương pháp là phải xác định đúng trị số trung bình liên quan trực tiếp đến việc giải bài toán. Từ đó dựa vào dữ kiện đề bài → trị trung bình → kết luận cần thiết.
+ Những trị số trung bình thường sử dụng trong quá trình giải toán: khối lượng mol trung bình, nguyên tử (C, H …) trung bình, số nhóm chức trung bình, sốt liên kết π trung bình.
II. CÁC DẠNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
+ Dạng 1: Xác định trị số trung bình.
+ Dạng 2: Bài toán hỗn hợp nhiều chất có tính chất hoá học tương tự nhau.
+ Dạng 3: Xác định thành phần % số moi các chất trong hỗn họp 2 chất.
+ Dạng 4: Xác định 2 nguyên tố X, Y trong cùng chu kỳ hay cùng phân nhóm chính của bảng hệ thống tuần hoàn.
+ Dạng 5: Xác định công thức phân tử của hỗn hợp 2 chất hữu cơ.
III. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA
Tải tài liệu