Phương pháp quy đổi giải bài tập trắc nghiệm Hóa học

Tài liệu gồm 12 trang giới thiệu phương pháp quy đổi trong quá trình giải nhanh các bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 – 11 – 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Khái quát nội dung tài liệu phương pháp quy đổi giải bài tập trắc nghiệm Hóa học:
1. Nguyên tắc chung
Quy đổi là một phương pháp biến đổi toán học nhằm đưa bài toán ban đầu là một hỗn hợp phức tạp về dạng đơn giản hơn, qua đó làm cho các phép tính trở nên dàng, thuận tiện.
Khi áp dụng phương pháp quy đổi phải tuân thủ 2 nguyên tắc sau:
+ Bảo toàn nguyên tố.
+ Bảo toàn số oxi hoá.
2. Các hướng quy đổi và chú ý
+ Một bài toán có thể có nhiều hướng quy đổi khác nhau, trong đó có 2 hướng chính: Quy đổi hỗn hợp nhiều chất về hỗn hợp hai hoặc chỉ một chất, Quy đổi hỗn hợp nhiều chất về các nguyên tử tương ứng.
+ Do việc quy đổi nên trong một số trường hợp số mol một chất có thể có giá trị âm để tổng số mol mỗi nguyên tố là không đổi (bảo toàn).
+ Trong quá trình làm bài ta thường kết hợp sử dụng các phương pháp bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và bảo toàn electron, kết hợp với việc sơ đồ hoá bài toán để tránh viết phương trình phản ứng, qua đó rút ngắn thời gian làm bài.
+ Phương án quy đổi tốt nhất, có tính khái quát cao nhất là quy đổi thẳng về các nguyên tử tương ứng. Đây là phương án cho lời giải nhanh, gọn và dễ hiểu biểu thị đúng bản chất hoá học.
Tải tài liệu