Phương pháp đường chéo giải bài tập trắc nghiệm Hóa học

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh tài liệu phương pháp đường chéo giải bài tập trắc nghiệm Hóa học, nhằm giúp các em có thể nắm được cơ sở và cách áp dụng của phương pháp trong quá trình giải nhanh các bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 – 11 – 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Khái quát nội dung tài liệu phương pháp đường chéo giải bài tập trắc nghiệm Hóa học:
I. CƠ SƠ CỦA PHƯƠNG PHÁP
1. Nguyên tắc
+ Bài toán liên quan đến hỗn hợp các chất là một trong những bài toán phổ biến nhất trong chương trình Hoá học phổ thông, hầu hết các bài toán thường gặp đều ít nhiều có các dữ kiện liên quan đến một hỗn hợp chất nào đó, đa những bài toán như vậy đều có thể vận dụng được phương pháp đường chéo để giải toán.
+ Phương pháp này thường được áp dụng cho các bài toán hỗn hợp chứa 2 thành phần mà yêu cầu của bài toán là xác định tỉ lệ giữa 2 thành phần đó.
+ Phương pháp đường chéo tự nó không phải là giải pháp quyết định của bài toán nhưng áp dụng đường chéo hợp lí, đúng cách, trong nhiều trường hợp sẽ giúp tốc độ làm bài tăng lên đáng kể, điều này đặc biệt quan trọng khi làm bài thi trắc nghiệm như hiện nay.
2. Phân loại các dạng toán và một số chú ý khi giải toán
Phương pháp đường chéo là một trong những công cụ phổ biến và hữu hiệu như trong giải toán hoá học ở chương trình phổ thông. Có thể áp dụng linh hoạt phương pháp này cho rất nhiều dạng bài khác nhau. Một số dạng bài tiêu biểu được tổng kết và liệt kê ra dưới đây:
Dạng 1: Tính toán hàm lượng các đồng vị.
Dạng 2: Tính tỉ lệ thành phần của hỗn hợp khí qua tỷ khối.
Dạng 3: Tính toán trong pha chế các dung dịch có cùng chất tan.
Dạng 4: Tính thành phần hỗn hợp muối trong phản ứng giữa đơn bazơ với đa axit.
Dạng 5: Tính tỉ lệ các chất trong hỗn hợp 2 chất hữu cơ.
Dạng 6: Tính tỉ lệ các chất trong hỗn hợp 2 chất vô cơ.
Dạng 7: Áp dụng phương pháp đường chéo cho hỗn hợp nhiều hơn 2 chất.
Dạng 8: Áp dụng phương pháp đường chéo để đánh giá khả năng phản ứng của các chất.
II. CÁC DẠNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
Tải tài liệu