Bài tập nguyên hàm cơ bản ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 10 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề nguyên hàm cơ bản, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán nguyên hàm cơ bản được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán tìm nguyên hàm cơ bản.
2. Hướng giải:
+ Phân tích.
+ Áp dụng công thức trong bảng nguyên hàm.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan