Bài tập sử dụng tính chất của logarit ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 08 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề sử dụng tính chất của logarit, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán sử dụng tính chất của logarit được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Tính chất của logarit.
Công thức 1.
Công thức 2.
Công thức 3.
Công thức 4.
Cách viết khác của công thức đổi cơ số.
Tổng quát với nhiều số.
Công thức 5.
Logarit thập phân, logarit tự nhiên.
Logarit thập phân: Logarit cơ số a = 10 gọi là logarit thập phân ký hiệu: log x (x > 0) (log x được hiểu là log10 x). Đọc là lốc x.
Logarit tự nhiên: Logarit cơ số a = e ≈ 2, 712818 gọi là logarit tự nhiên ký hiệu: ln x (x > 0). Đọc là len x hoặc lốc nepe của x (ln x được hiểu là lne x).
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán sử dụng tính chất logarit.
2. Hướng giải:
Bước 1: Dựa trên giả thiết với a là số thực dương tùy ý, log2 (a2) bằng.
Bước 2: Áp dụng công thức loga bn = n · loga b.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]